ProfiTrade, s.r.o.

 • Hadovská 870, P.O.Box 97
 • 945 01 Komárno
 • e-mail: profitrade@profitrade.sk
 • www.profitrade.sk
 • IČO: 36 534 757
 • DIČ: 2020159482
 • IČ-DPH: SK2020159482
 • spolocnosť ProfiTrade,s.r.o. je zapisana v OR Okr. Súdu Nitra, Oddiel. Sro, Vložka číslo:11729/N

 

Prevádzkové údaje:

 • prevádzkovateľom e-shopu www.profitrade.sk je spoločnosť ProfiTrade, s.r.o.
 • prijímanie objednávok cez e-shop: Non-Stop
 • komunikáciu so zákazníkmi Po-Pi od 18.00 do 19.00 hod: 035 76 82 218
 • zodpovedná osoba za e-shop: Mgr. Anna Ancsinová

 

Orgánu dozoru: 

 • Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
  fax č.: 037/ 7720 024
  e-mail: nr@soi.sk

   

Bankové spojenie pre zákazníkov z SR

 • UniCredit Bank Slovakia a.s.
 • Číslo účtu (EURO): 6614830006/1111
 • IBAN: SK5611110000006614830006
 • BIC: UNCRSKBX

 

Bankové spojenie pre zákazníkov z ČR

 • UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
 • Číslo účtu (CZK): 2102708308/2700