ProfiTrade, s.r.o.

 

Bankové spojenie pre zákazníkov z SR

  • UniCredit Bank Slovakia a.s.
  • Číslo účtu (EURO): 6614830006/1111
  • IBAN: SK5611110000006614830006
  • BIC: UNCRSKBX

 

Bankové spojenie pre zákazníkov z ČR

  • UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
  • Číslo účtu (CZK): 2102708308/2700